از تو می گوید دلم هر بار شاعر می شود

  غم که می آید در و دیوار شاعر می شود

در تو زندانی ترین رفتار شاعر می شود

می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی

خط کش و نقاله و پرگار ، شاعر می شود

 ♫

تا چه حد این حرفها را می توانی حس کنی

حس کنی دارد دلم بسیار شاعر می شود

 ♫

تا زمانی با توأم ، انگار شاعر نیستم

از تو تا دورم ، دلم انگار شاعر می شود

باز می پرسی چطور اینگونه شاعر شد دلت ؟

تو دلت را جای من بگذار ، شاعر می شود

 ♫

گرچه می دانم نمی دانی چه دارم می کشم

از تو می گوید دلم هر بار شاعر می شود

/ 161 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
↲ خانم مهندس ↳

اگــــــــــــــر هـدفــی بــرای زنــدگــــی دلـــی بــــرای دوسـت داشـتـــن و خـــدایـی بــرای پـــرستـــش داری خــــــــــو شـــــبــــــَـــــخــــــــــتـــــــــــــــی ........!