موج های فیروزه ای

» ۱۳٩٥/۸/۱ :: ۱۳٩٥/۸/۱
» امروز :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» نامهربان :: ۱۳٩٥/٧/۳
» ساعت شنی :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» ۱۳٩٩/٧/۱ :: ۱۳٩٩/٧/۱
» ۱۳٩٥/٦/٢٠ :: ۱۳٩٥/٦/٢٠
» لحظه هایتان فیروزه ای :: ۱۳٩٥/٦/۱۸
» منتظر :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥
» جان من دردست او :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» لبخند زدیم :: ۱۳٩٥/٦/۸
» شهریور :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
» عاشق شده ام :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٥
» با لباس آبی از من دل ؛که نه ،جان می بری :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٥
» ممنونم ازحضورشما :: ۱۳٩٥/٥/۳
» ۱۳٩٥/٤/۳۱ :: ۱۳٩٥/٤/۳۱
» تومرجـــــــــــانی :: ۱٤ تیر ۱۳٩٥
» امید و خواب :: ٧ تیر ۱۳٩٥
» بگیر.... :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٥
» فراق :: ٢۳ خرداد ۱۳٩٥
» بعضی از آدم ها :: ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
» لحظه ی سرد :: ٩ خرداد ۱۳٩٥
» مـــــــــــــــــــادر :: ۳ خرداد ۱۳٩٥
» قشنگترین گل سردنیا :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» تغییر :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» 14 اردیبهشت :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» .. :: ۱۳٩٥/٢/٤
» :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» ۱۳٩٩/٢/۱٤ :: ۱۳٩٩/٢/۱٤
» این روزهــا کـــــه آینه هم فکــر ظاهر است :: ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
» در جهان هرچیزی به مقدارکمش داروست :: ۱۳٩٥/۱/٧
» ۱۳٩٥/۱/٤ :: ۱۳٩٥/۱/٤
» نوروزعالم افروز برشما خجسته ....شادباشین :: ۱۳٩٥/۱/۱
» چهارشنبه سوری برایران زمین خجسته :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» ۱۳٩٤/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» رقاصه ها :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» همه آدمهـــــــــــا مــــــــــــاننــــــد مـــــــــــــــــاه هستنــــد :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» ۱۳٩٩/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩٩/۱٢/۱۱
» موسیقی سکوت :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» ۱۳٩٩/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩٩/۱٢/۱۱
» ازتــو دورم مـن و دیـوانـه و مـدهــوش تــوأم :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» همه آدمهـــــــــــا مــــــــــــاننــــــد مـــــــــــــــــاه هستنـــد :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» رقاصه ها درچشم تو سرگرم شیدایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» سپندارمذگان خجسته :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» مادر :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» شب سردیست دلم دیده ی تر میخواهد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» ممنونم رویاجاااااااااااااااااااااااااان :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» فراموشت نمیکنم. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» کسی برای شنیدن :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» تصاویرمفهومی. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۳
» رفتی واشک غم میرود ازدیده ام ؛ بـی تـو به دامن :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» میـان دشت آرزو به انتظار مانده است :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» واعظ.. :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» منتظرم! :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» دست هایم چه پیر و فـَرتوت اند :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» تو خیس بارانی .. :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» هرچه را کردم طَلَـب ؛ دیدم ز عالم رفته است.!! :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» نخواهی دید جز من، در ،کسی این سربه راهی را :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» هفتم آبان روز کورش بزرگ خجسته باد :: ۱۳٩٤/۸/٧
» بر ماچه رفته است که دل مـُرده ایم ما :: ۱۳٩٤/۸/٧
» مــــــــــادر :: ۱۳٩٤/۸/٤
» اشعار آموزنده ی قدیمی :: ۱۳٩٤/۸/۱
» خودرا شبی در آینه دیدم دلم گرفت :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» تعبیرخواب :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» دل خوش از آنیم که حـَج میرویم :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» همچو من دست مـزن بر گل ِگلزار کسی :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» موج مثبت :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» دلتنگی.. :: ۱۳٩٤/٧/٧
» دائما یکسان نباشد ... :: ۱۳٩٤/٧/٥
» پاییــــز :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» چــو در بستی به روی من ؛ بـه کــوی صبـــر رو کردم :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» می‌نوشتم عشـــق دستـــم بـوی شبنـم می‌گرفت :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» مــاه من .. :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» هر نیمه شب پنهان نکن بی خوابی ات را :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت شکر دارد :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» اسیـــــــــــــــــرفصــــــــل خـزان .... :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» سال ها ی کودکی دل ز غصّه دور بود......... :: ۱۳٩٤/٦/۸
» شهریور :: ۱۳٩٤/٦/٤
» بــی روسـری بیــا که دقیقا ببینمت :: ۱۳٩٤/٦/٢
» دلم از میل گناه پاک نگـه داشتـه ام :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» عشق ...!!!! :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» عاشقم بودی ..ولی یک یار دیگرداشتی :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» آن گل نازک بدن گیسو به دوش انــداخته :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» چشمها نامرد و دل ها پــُر دغـَل :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» ایمان.....!!!!!!! :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» ای موج سر به صخره ی ساحل بزن ،برو :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» نگران فرداها نباش .. :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» از تو می گوید دلم هر بار شاعر می شود :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» ساقی :: ۱۳٩٤/٥/۸
» قدیم :: ۱۳٩٤/٥/٧
» خلاصه بر درختِ دل تو باید آشیان کنی :: ۱۳٩٤/٥/۳
» تو کجای دنیای منی ... :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» تا تو هستی ... :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» خانه ام ابری است :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» تابستان :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» بیـا یک بار بااحساس باشیم :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» ساحل دریا اگرزیباست دریا علت است :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» امروز عصر چای ندارم... تو مانده ای! :: ۱۳٩٤/٤/٧
» حوض قلم کار دلت ،حیران کاشی هاست :: ۱۳٩٤/٤/۱
» تابستان2 :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» جای خالی تو .... :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» با آرزوی تابستانی زیبا برای شما :: ۱۳٩٤/۳/٢      قالب ساز آنلاین